ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ ХЭЛЭЛЦЭХ САЛБАР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГЕОЛОГИЙН  СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ ХЭЛЭЛЦЭХ САЛБАР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ ХЭЛЭЛЦЭХ САЛБАР ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

                         Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн

УТХ-2021-08 дугаар хурлын дэг

Д/дТөслийн нэрААНЗахиралТөслийн ахлагч, зохиогчидШинжээч
1Монгол орны “К” хавтгайн хэмжээнд хийгдсэн Улсын геологийн 1:200000-ны масштабтай иж бүрдэл зургуудыг нэгтгэх төслийг 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн сэдэвчилсэн судалгааны ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: УГЗ-200-К-2016)Эрээн чулуу ХХКГ.Батзориг  Х.Удаанжаргал Д.Оролмаа Г.Дэжидмаа Я.Ариунчимэг нарБ.Дэлгэрцогт Ф.Тунгалаг Я.Бат-Ирээдүй
2Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших “Галбын говь-50” төслийн талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ГаГ-50)Дарханмянгадар уул ХХКГ.Батзориг    Г.Азжаргал Б.Билгүүн Б.Үржинханд Ж.Энхтуяа нарБ.Батром Ч.Алтанзул
3Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг, Галт, Шинэ-идэр, Рашаант, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумдын нутгийг хамарсан “Олон гол-50” төслийн талбайд 2017-2021 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ОГ-50)Минторес ХХКШ.ДоржсүрэнД.Жавхланболд Д.Ууганбаяр У.Мөнхтулга Ц.Баярцэнгэл Ш.Доржсүрэн нарЖ.Тогтох Ч.Алтанзул

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн

УТХ-2021-09 дүгээр хурлын дэг

Д/дТөслийн нэрААНЗахиралТөслийн ахлагч, зохиогчидШинжээч
1Дөрөвдөгчийн хурдсын шинэ ангилал, индекс ба гарал үүслийн тэмдэглэгээМонголын стратиграфын комиссБ.УянгаЦ.Наранцэцэг С.Хишигсүрэн Ж.Тогтох
2Өмнөговь аймгийн Хүрмэн, Номгон, Ханхонгор сумдын нутагт  2017-2020 онуудад гүйцэтгэсэн Номгоны нуруу-50 төслийн 1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: НоН-50)Литолог ХХКЦ.АлтансүхЛ.Бадамтулга П.Эрмүүн Б.Ганбаатар нарЧ.Төмөрчөдөр Я.Бат-Ирээдүй
3Өмнөговь аймгийн Ноён, Гурвантэс сумдын нутгийг хамарсан “Цайлангийн нуруу-50” төслийн талбайд 2016-2021 онуудад гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабтай  геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (Код: ЦаН-50)Дипирамид ХХКГ.ЕсүхэйМ.Батбаяр Г.Есүхэй М.Саранхүү Ш.Золжаргал Л.Баатаржав нарД.Оюунцэцэг Д.Эрдэнэчимэг  
4Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Өвөрхангай аймгийн Богд сумдын нутгийг хамарсан Худгийн  нурууны  талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан (код: ХуН-50)Алтай нэгдэл ХКД.ГанболдС.Тилеген О.Даваадорж нарЖ.Тогтох Ч.Төмөрчөдөр