САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

САЛБАРЫН АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.8.2 дахь заалтын дагуу 3 жил дараалан тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагааг эрхлээгүй 107 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 260 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон байна.