Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн ажлын явцын талаар

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн ажлын явцын талаар

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн ажлын явцын талаар

Үйлдвэрийн технологийн бус барилгын ажил /EPC-1/-д шаардлагатай 4000 тонн бараа материал 2021.12.24-ний өдөр БНХАУ-ын Тяньжин боомтод ирж ачааг боомтын талбайд бүрэн буулгасан бөгөөд ачааг Эрээн боомт хүртэл тээвэрлэн авч ирэх ажлыг зохион байгуулж байна. Лицензгүй технологийн байгууламжийн ажил /EPC-2/-ын ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2021.12.30-нд хүлээн авч үнэлгээний ажил хийж эхлээд байна. Тос дамжуулах хоолойн төслийг санхүүжүүлэх, инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх сонирхолтой компанийг сонгон шалгаруулалтын тендерийг 2021.10.23-ны өдөр хүлээн авч тендерт шалгарсан компанитай байгуулах гэрээний төслийг боловсруулж байна.

ГАЗРЫНТ ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР АШИГЛАЛТАД ОРСНООР:

Түлш, шатахууны импортын хамаарлаас гарна.

Нефть-химийн аж үйлдвэрийн шинэ салбар бий болно.

Улсын төсөвт дорвитой хувь нэмэр оруулна.

Шатахууны дотоодын хэрэгцээний 55 орчим хувийг хангана.

Гадаад худалдааны алдагдал $1.0 тэрбум орчмоор буурна.

Инфляцын түвшин буурахад нөлөөлнө.

Иргэдийн худалдан авах чадвар дээшилнэ.

Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн түүхий тосыг эдийн засгийн хувьд хамгийн үр ашигтайгаар, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатайгаар, аюулгүй  тээвэрлэх нөхцөл бүрдэж, олон улсын дэвшилтэт техник, технологийг нутагшуулна.

ГАЗРЫН ТОСНЫ БОДЛОГЫН ГАЗАР