БАЯЖУУЛСАН НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2021 ОНД 954.8 МЯН.ТН БУЮУ 33.4 ХУВИАР ӨСӨВ

БАЯЖУУЛСАН НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2021 ОНД 954.8 МЯН.ТН БУЮУ 33.4 ХУВИАР ӨСӨВ

БАЯЖУУЛСАН НҮҮРСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 2021 ОНД 954.8 МЯН.ТН БУЮУ 33.4 ХУВИАР ӨСӨВ

2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 3,815.0 мян.тн баяжуулсан нүүрс, 729.8 мян.тн нүүрсэн шахмал түлш, 9,689.9 тн катодын зэс, 35,917.1 тн металл бэлдэц, 35,574.7 тн металл цувимал, 4,101.9 тн ган төмөр хийц тус тус үйлдвэрлэсэн байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад баяжуулсан нүүрс 954.8 мян.тн буюу 33.4 хувь, нүүрсэн шахмал түлш 175.8 мян.тн буюу 31.7 хувь, катодын зэс 201.5 тн буюу 2.1 хувь, металл бэлдэц 20,630.8 тн буюу 2.3 дахин, металл цувимал 18,921.5 тн буюу 2.1 дахин тус тус өсжээ. Харин ган төмөр хийц 1,137.4 тн буюу 21.7 хувиар буурсан байна.

2021 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 4,667.1 мян.бар газрын тос үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 561.3 мян.бар буюу 13.7 хувиар өсжээ.