ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 2 САРЫН БАЙДЛААР