ШАТАХУУНЫ НӨӨЦ ХЭВИЙН БАЙНА

ШАТАХУУНЫ НӨӨЦ ХЭВИЙН БАЙНА

ШАТАХУУНЫ НӨӨЦ ХЭВИЙН БАЙНА

Улсын хэмжээнд 2022 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар дунджаар А-80 автобензин 69 хоног, Аи-92 автобензин 44 хоног, дизелийн түлш 31 хоног, ТС-1 онгоцны түлш 29 хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх үлдэгдэл, нөөцтэй байна.