ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.04.28/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.04.28/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.04.28/

Улсын хэмжээнд энэ сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 133,084 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 10,804 тн, АИ-92 автобензин 43,860 тн, АИ-95 автобензин 8,255 тн, ДТ 65,438 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 33, АИ-95 автобензиний 62 хоногийн, А-80 автобензиний 65, ДТ-ний 24 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 71,617 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 2,544 тн, АИ-92 автобензин 24,779 тн, АИ-95 автобензин 4,074 тн, ДТ 35,834 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 26, АИ-95 автобензиний 56, ДТ-ний 33 хоногийн буюу хэвийн нөөцтэй байна.

Шатахууны нөөцийг бүсчилбэл, баруун бүсэд 15,331 тн, хангайн бүсэд 8,353 тн, төвийн бүсэд 27,519 тн, зүүн бүсийн шатахууны үлдэгдэл, нөөц 7,025 тн.

Манай улс он гарсаар нийт 520.5 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 12.4 мян.тн, АИ-92 автобензин 184.8 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 10.5 мян.тн, ДТ 257.7 мян.тн, онгоцны түлш 17.1 мян.тн, бусад 38.1 мян.тн байна.