ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ 3 САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ