“УУЛ УУРХАЙН ДОЛОО ХОНОГ 2022” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 3 ДАХЬ ӨДӨР

“УУЛ УУРХАЙН ДОЛОО ХОНОГ 2022” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 3 ДАХЬ ӨДӨР

Энэ өдрийн хуралдаанаар далд уурхай, үүсмэл ордын ашиглалт, аж үйлдвэржилт, сайн засаглал ба салбарын тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэлэлцэнэ.

Дэлгэрэнгүйг: https://miningweek.mn -ээс хүлээн авна уу.