УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОХ САЛБАРЫН ТАТВАР, ХУРААМЖ ХЭЛБЭРЭЭР УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 2.4 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БАЙНА

УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОХ САЛБАРЫН ТАТВАР, ХУРААМЖ ХЭЛБЭРЭЭР УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 2.4 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БАЙНА

УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОХ САЛБАРЫН ТАТВАР, ХУРААМЖ ХЭЛБЭРЭЭР УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 2.4 ИХ НАЯД ТӨГРӨГ БАЙНА

2022 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын төсөвт 2,423.5 тэрбум төгрөг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлэв. Үүнээс:

➢ Зэс 1,186.8 тэрбум төгрөг,

➢ Нүүрс 873.9 тэрбум төгрөг,

➢ Алт 158.4 тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 104.5 тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 32.9 тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 14.7 тэрбум төгрөг,

➢ Бусад ашигт малтмал 52.4 тэрбум төгрөг.

Уул уурхай, олборлох салбараас улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 494.1 тэрбум төгрөг буюу 16.9 хувиар буурсан байна.

Дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Үүнд:

➢ Нүүрс 330.8 (60.9%) тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 32.9 (45.9%) тэрбум төгрөг,

➢ Алт 13.9 (9.6%) тэрбум төгрөг,

➢ Бусад 17.8 (51.6%) тэрбум төгрөг.

Харин дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд:

➢ Зэс 733.7 (38.2%) тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 98.8 (75.0%) тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 56.9 (79.5%) тэрбум төгрөг.