ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /2023 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР/