ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.08.17/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.08.17/

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД АИ-92 ШАТАХУУНЫ 39 ХОНОГИЙН НӨӨЦТЭЙ БАЙНА

Улсын хэмжээнд наймдугаар сарын 17-ны өдрийн байдлаар нийт 166,703 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 3,333 тн буюу 20 хоногийн, АИ-92 автобензин 48,835 тн буюу 39 хоногийн, АИ-95 автобензин 3,063 тн буюу 23 хоногийн, ДТ 106,448 тн буюу 43 хоногийн, онгоцны түлшний 26 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 99,043 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 945 тн, АИ-92 автобензин 34,790 тн буюу 37 хоногийн, АИ-95 автобензин 1,762 тн буюу 24 хоногийн, ДТ 56,952 тн буюу 47 хоногийн хэвийн нөөцтэй байна.

Манай улс он гарсаар нийт 1,560.4 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 17.3 мян.тн, АИ-92 автобензин 447.3 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 11.7 мян.тн, ДТ 872.2 мян.тн, онгоцны түлш 33.6 мян.тн, Жет А-1 32.9 мян.тн, бусад 145.3 мян.тн байна.