ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 481 дүгээр тогтоолоор 2024 оныг “Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласан.

Энэ хүрээнд Бүсчилсэн хөгжлийг эрчимжүүлэх 100 хоногийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газраас “Бүсчилсэн хөгжил-Хүнд үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” сэдвийн хүрээнд уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:30 цагт зохион байгуулна.

Эрдэмтэн, судлаачид, төрийн өмчийн болон төрийн бус, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын төлөөлөл та бүхнийг хэлэлцүүлэгт оролцохыг урьж байна.