Уул уурхай яамнаас газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж, худалдаа эрхлэхтэй холбоотой олгогдсон тусгай зөвшөөрлүүдийн жагсаалт

Монгол Улсын “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйл, 12 дугаар зүйл, “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2.2, 5.2.5 дахь, 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, Уул уурхайн сайдын 2013 оны 171 дүгээр тушаалаар батлагдсан Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдсон нарийвчилсан журмыг тус тус үндэслэн дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг олгож байна. Үүнд:

1.    Бүх төрлийн шатахууныг импортлох, бөөний худалдаа эрхлэх, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх

2.    Шингэрүүлсэн шатдаг хийг  импортлох, бөөний худалдаа эрхлэх, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх

3.    Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх

1.БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ААН-ҮҮДИЙН СУДАЛГАА

Аж ахуйн нэгж

ТЗ олгосон тушаал огноо

ТЗ олгосон хугацаа

1

“Монсуль”ХХК

2014.02.17 №45

3 жил

2

“Нью энержи стар”ХХК

2014.02.17 №45

3 жил

3

“Ай си Ай си”ХХК

2014.02.17 №45

3 жил

4

Мэргэ ван ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

5

“Сод Монгол”ХХК

2014.04.24 №81

3 жил

6

Зуун найман ойл ХХК

2014.07.10  №175

3 жил

7

“Паломино ойлэнд энержи”ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

8

Гангавинг ХХК

2014.07.10№175

3 жил

9

Сайкрид стар ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

10

“Ундарга увс” ХХК

2014.03.27  №69

3 жил

11

“Жаст Ойл”ХХК

2014.04.28 №84

3 жил

12

“Синчи ойл”ХХК

2014.04.24 №81

3 жил

13

НИК ХХК

2014.04.28 №84

3 жил

14

“Магнай Трейд”ХХК

2014.04.28 №84

3 жил

15

Стандарт ОПГ ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

16

Хөрс авто сервис ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

17

“Алхана трейд”ХХК

2014.07.10 №175

3 жил

18

Говил тос ХХК

2015.05.26 №95

3 жил

19

Ган очирт од ХХК

2015.10.13 №218

3 жил

20

Энгүүн жим ХХК

2015.12.24 А/245

5 жил

21

Рысжан ХХК

2016.02.18 А/15

3 жил

22

Шунхлай Говь ХХК

2016.03.14 А/27

6 жил

23

Шунхлай Трейдинг ХХК

2016.03.14 А/27

6 жил

24

Шунхлай Петролиум ХХК

2016.03.14 А/27

6 жил

25

Талын харгуй ХХК

2016.04.01 А/33

3 жил

26

Интер Стандарт Нефть ХХК

2016.05.31 А/59

3 жил

27

Реа Элемент Ресоурсез ХХК

2016.06.08 А/64

3 жил

28

Куал Ойл ХХК

2016.06.08 А/65

3 жил

29

НТФ ХХК

2016.07.06 А/82

3 жил

30

Жикс ХХК

2016.07.06 А/83

5 жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ЖИЖИГЛЭНГИЙН ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ААН-ҮҮДИЙН СУДАЛГАА

Д/д

Аж ахуйн нэгж

ТЗ олгосон тушаал огноо

ТЗ олгосон хугацаа

1

Нью энержи стар ХХК

2014.08.29№197

3 жил

2

Жаст ойл ХХК

2014.08.29 №197

3 жил

3

Магнай Трейд ХХК

2014.08.29№197

3 жил

4

Дастан ХХК

2014.12.24№13

3 жил

5

Синчи Ойл

2014.12.24 №13

3 жил

6

Тэс петролиум

2015.05.26 №95

3 жил

7

Ойн бирж

2015.06.10 №170

3 жил

8

Жэй Эм Ойл

2015.06.10 №170

3 жил

9

Петрожамп

2015.04.14 №74

3 жил

10

Талын харгуй ХХК

2016.04.01 А/33

3 жил

11

Петро Стар

2016.04.01 А/34

3 жил

12

Шунхлай Говь ХХК

2016.04.01 А/35

3 жил

13

Шунхлай Трейдинг ХХК

2016.04.01 А/35

3 жил

14

Шунхлай Петролиум ХХК

2016.04.01 А/35

3 жил

15

Ай Си Ай Си ХХК

2016.05.31 А/58

3 жил

16

Хос Далавч ХХК

2016.07.04 А/75

3 жил

17

Жей Эй Икс ХХК

2016.07.06 А/83

5 жил

18

Эрэн Петро Ложистикс ХХК

2016.07.06 А/83

5 жил

19

Төмөржин Трейд ХХК

2016.07.06 А/84

3 жил

3.ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ААН-ҮҮДИЙН СУДАЛГАА  /2016-10-03өдрийн байдлаар/

 

Д/д

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

 

 

Регистр

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

олгосон огноо, хугацаа

Импорт

Бөөн

Жижиглэн

1

“Мон газ сервис” ХХК

2045117

10/153

2009.06.25

8 жил

2

“Мөн- Зөв”ХХК

 

2594668

140

2015.03.11

3 жил

3

“Гурван сайхан уул” ХХК

2888734

143

2015.03.11

3 жил

 

4

Эм Ай Жи Эс инженеринг ХХК

5908833

151

188

2015.04.14

5 жил

2015.08.14

5 жил

5

Монголиавон энержи ХХК

5855039

190

191

2015.08.20

3 жил

2015.08.20

3 жил

6

Чэс ХХК

4373723

111

2015.06.17

3 жил

2015.06.17

3 жил

7

Гэрийн илч газ ХХК

5724546

111

2015.06.17

3 жил

2015.06.17

3 жил

8

Каз газ ХХК

3065367

111

2015.06.17

3 жил

 

9

Номин трейдинг ХХК

5213339

111

2015.06.17

3 жил

10

Синчи Ойл ХХК

2588617

189

2015.08.14

5 жил

11

Эрдэнэт үйлдвэр

2074192

192

2015.08.28

3 жил

12

Юнигаз ХХК

2847817

200

2015.11.18

3 жил

2015.11.18

3 жил

13

Дашваанжил ХХК

2025191

207-208

2016.01.18

3 жил

2016.01.18

3 жил

14

Баясаххүүд ХХК

4248236

209

2016.01.18

3 жил

15

Элгэн ХХК

2745259

214

А/26

2016.03.15

3 жил

16

Казгаз ХХК

3065367

218

А/32

 

2016.03.31

3жил

17

Эм вон газ

5947561

219

А/32

2016.03.31 3жил

18

Синчи Ойл

2588617

228

А/53

2016.05.19

3 жил

19

МГ Инженеринг

5456525

239,240

А/68

2016.06.20

3 жил

2016.06.20

3 жил

20

Эрдэм газ ХХК

5889499

241

А/68

2016.06.20

3 жил

21

Хийн тулга ХХК

5178282

242

А/69

2016.06.20

3 жил

22

Юнигаз ХХК

2847817

244

А/73

2016.07.04

3 жил

23

Горгаз ХХК

2763575

245, А/74

251, А/78

2016.07.04

3 жил

2016.07.04

5 жил

24

Шунхлай Трейдинг ХХК

5506239

248

А/76

2016.07.04

3 жил

25

Централ Газ ХХК

5940281

249, 250

А/77

2016.07.04

3 жил

 

2016.07.04

3 жил

26

Эрэн Петро Ложистикс ХХК

5768489

252

А/78

2016.07.04

5 жил

27

Блю Бандана ХХК

2794721

263

А/88

2016.07.06

3 жил