БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУВААХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН БАЙДАЛ

д/д

Талбайн нэр

БХГ батлагдсан огноо

Гэрээлэгч

Хөрөнгө оруулагчийн харъяалал

1.

Тосон-Уул XIX

1993.04.26-нд байгуулсан.

Дачин Ойл Фийлд Лимитед

БНХАУ

Буйр XXII

1993.03.29-нд байгуулсан. Дуусгавар болсон.

Тамсаг XXI

1996.08.07, ЗГ-ын тогтоол №183

2.

1997 оны гэрээт

1997.02.19, ЗГ-ын тогтоол №47

Доншен газрын тос компани

БНХАУ

3.

Матад XХ

2006.07.19, ЗГ-ын тогтоол №170

ПетроМатад ХХК

Монгол улс

4.

Нялга XVI

2007.06.20, ЗГ-ын тогтоол №148

Шаман Ресурсес Лимитед

Канад

5.

Цагаан-Элс XIII

2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №148

DWM Петролеум AG

Швейцарь улс

 

Зүүнбаян XIV

6.

Галба ХI

2009.05.20, ЗГ-ын тогтоол №147

Зон Хэн Юу Тиан Лимитед

БНХАУ

7.

Сулинхээр XXIII

2009.07.22, ЗГ-ын тогтоол №224

Шунхлай энержи ХХК

Монгол улс

8.

Борзон VII

2014.08.20, ЗГ-ын тогтоол №265

Импайргаз Монголиа ХХК

БНХАУ

9.

Хөх нуур XVIII

2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №238

Эн Пи Ай ХХК

БНХАУ

10.

Төхөм X (хойд)

2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №237

Сансарын геологи хайгуул ХХК

БНХАУ

Цайдам XXVI

2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235

11.

Богд IV

2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235

КапКорп Монголиа

Их Британий Каймэний арал улс

Онги V

2009.07.29, ЗГ-ын тогтоол №235

12.

Баянтүмэн XVII

2010.12.08, ЗГ-ын тогтоол №316

Магнай трейд ХХК

Монгол улс

13.

Дарьганга  XXIV

2011.02.09, ЗГ-ын тогтоол №39

Апекспро инвестмент Лтд ХХК

БНХАУ

14.

Төхөм X(урд)

2012.07.25, ЗГ-ын тогтоол №253

Монголын алт ХХК

Монгол улс

15.

Сүхбаатар XXVII

2013.01.05, ЗГ-ын тогтоол №02

Вульф петролеум ХК

Австрали улс

16.

Номгон IX

2014.02.07, ЗГ-ын тогтоол №31

Сансарын геологи хайгуул ХХК

БНХАУ

17.

Увс I

2015.04.20  ЗГ-ын тогтоол №162

Монголиа Гладвилл Увс Петролиум ХХК

БНХАУ

18.

Хэрлэн-Тохой XXVIII

2015.04.20  ЗГ-ын тогтоол №162

Хонгконг Велпек Индастриал ХХК

БНХАУ

19.

Хар-Ус II

2015.06.15  ЗГ-ын тогтоол №246

Ренова илч ХХК

БНХАУ

20.

Арбулаг XXIX

2016.06.20  ЗГ-ын тогтоол №337

Макс Ойл ХХК

Монгол улс

21.

Эргэл XII

2016.08.24  ЗГ-ын тогтоол №53

Smart Oil Investment ХХК

БНХАУ