Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/

Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журам /Төсөл/

Төслийг энд дарж татна уу.

Дэлгэрэнгүй саналыг УУХҮЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт бичгээр, эсхүл 263023 утсаар өгч болно. 

Товч саналыг Фейсбүүк хаягаараа орж, дор коммент хэлбэрээр үлдээж болно.