Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн докторант Лүүрэв овогтой Лхагвасүрэнгийн “Алтны шороон ордын хайгуулын өрөмдлөгийн дээжлэлтийн чанарыг үнэлэх судалгаа” сэдэвт Геологи-эрдэс судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 15:00 цагт ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн танхим (ШУТИС, Т-207)-д болно.

Горилогчийн бүтээлтэй Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн төв номын сангаас танилцана уу.

ГЕОЛОГИ-ЭРДЭС СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН

АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ