Тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд

Тэсэлгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж байгууллагуудын анхааралд

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 5 дугаар сарын дугаар сарын 18-ны өдрийн “Нэгдсэн шалгалт хийх тухай” А/105 дугаар тушаалын дагуу Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын алба, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон мэргэжлийн холбоодын хамтарсан Ажлын хэсэг Монгол Улсын хэмжээнд Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх,  тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ үзүүлэх 74 тусгай зөвшөөрөлбүхий 68 аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 2017 оны 8 дугаар сарын 21-оос 9 дүгээр сарын 30-ны хооронд шалгалт хийсэн.

Ажлын хэсгийн шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг Мэргэжлийн зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дараахь шийдвэрийг гаргасан. Үүнд:

1.   Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын “Нэгдсэн шалгалт хийх тухай” 2017 оны А/105 тушаалын дагуу ажилласан Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэнхолбогдох хууль, дүрэм, журмыг зөрчсөн нь тогтоогдсон дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Олгосон огноо, дугаар

Зөрчлийн тайлбар

1

“Пауэр бласт” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2015.04.07

№ 147

5.12-р зүйлийн 2.1

5.15-р зүйлийн 2-р хэсгийн 2.5, 2.6

2

“Максам Эксплозивс” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2017.04.10

№ 53

5.12 дугаар зүйлийн 2.1

3

“Бласт” ХХК

2016.09.28

№ 03

5.12 дугаар зүйлийн 2.1,

5.15 дүгээр зүйлийн 2.2

4

“Хотгор” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаартэсэлгээний ажил хийх /1441А тоот тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2017.07.19

№ 95

3.6-р зүйлийн 4.

3.7-р зүйлийн 2.

5.12 дугаар зүйлийн 2.1

5

Хөтөлийн “Цемент шохой” ХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаартэсэлгээний ажил хийх /MV-012219,MV-015249ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2014.12.31

№ 127

3.6-р зүйлийн 4.

5.12 дугаар зүйлийн 2.1

 

2.   Нэгдсэн шалгалтаар дараах аж ахуйн нэгж байгууллагууд бичиг баримтын зөрчилтэй байсан тул Мэргэжлийн зөвлөлөөс Аж ахуйн үйл ажиллаганы тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  13 дугаар зүйлийн 13.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг 3 сарын хугацаатай түдгэлзүүлэх.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Олгосон огноо, дугаар

1

“Монголросцветмет” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил хийх/MV-016657, MV-000174, MV-004306 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд/

2014.12.31

№ 126

2

“Мера”ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2017.05.17

№ 77

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэсгэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2016.09.02

№ 01

3

“Очир ундраа” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх, тэсэлгээний хэрэгсэлимпортлох

2015.02.17

 № 139

4

“Бласттек”ХХК

Пиротехникийн хэрэгсэл импортлох, худалдах

2017.04.10

№ 50

3.   Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын “Нэгдсэн шалгалт хийх тухай” 2017 оны А/105 тушаалын дагуу ажилласан Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг тус үндэслэн тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, худалдах, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй, хууль зөрчсөн, мөн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан дараах аж ахуйн нэгж, байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.  

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

Олгосон огноо, дугаар

1

“Доншен газрын тос /Монгол/” ХХК

газрын тосны чичирхийллийн хайгуулын тэсрэх материал импортлох, тэсэлгээний ажил хийх

2014.12.31, № 128

2

“Хэт”ХХК

газрын тосны чичирхийллийн хайгуулын тэсрэх материал импортлох, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2015.04.01, № 146

3

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэрх бодис,

 тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх

2016.10.25, № 04

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-00011 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2015.02.17, № 135

4

“Шинь шинь”ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-000247ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2015.11.30, № 204

5

“Орика Монголиа” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэрх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, худалдах

2015.04.27, № 155

6

“СС Монголиа” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-001071ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2017.01.03, № 22

7

“Цайрт минерал” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэрх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх

2015.02.17, № 137

8

“Тэнүүн байгаль” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /814Аашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2015.04.15, № 149

9

“Фокус металл майнинг” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-012263ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2014.09.16

№…

хугацаа дууссан

10

“Дун юань” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /985А, 15032А, 15033Аашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2014.02.20

№…

хугацаа дууссан

11

“Балапан девелопмент” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх

2014.04.21

№…

хугацаа дууссан

12

“Хөх жонш” ХХК

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил хийх /MV-00011 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлийн талбайд/

2014.09.22

№ 117

Жич: Захиргааны ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйл, мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.2, 27.3.1, 27.4.2 дах заалтыг үндэслэн сонсох ажиллагааг явуулах он, сар, өдрийг товолж, тухайн албан тушаалтан  аж ахуйн нэгж, байгууллагт утсаар холбогдож зар хүргүүлэх болно.

 

4.   Нэгдсэн шалгалт хийсэн Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр “Даваамандал” ХХК-ийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахаар шийдэрлэсэн.

 

 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР