“Эрдэс баялагийн салбар ба жендэр” семинар болно

“Эрдэс баялагийн салбар ба жендэр” семинар болно

Уул уурхайн салбарын 95 жилийн ойг тохиолдуулан "Эрдэс баялагийн салбар ба жендэр" семинарыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, СЕСМИМ төсөл хамтран 2017 оны 11-р сарын 17-ны өдөр “Чингис Хаан” зочид буудлын хурлын танхимд зохион байгуулна. 

Тус семинарын зорилго нь Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр (2017-2021)–ийг тус тус эрдэс баялгийн салбарын хүрээнд хэрэгжүүлэхэд өнөөгийн нөхцөл байдлыг дүгнэн, салбарын оролцогчдын жендэрийн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хэлэлцэх юм.

Хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.