Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам /Төсөл/

Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам /Төсөл/

Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны 260701 утсаар болон purewe91@gmail.com хаягаар илгээнэ үү.

Товч саналыг Фейсбүүк хаягаараа орж, дор коммент хэлбэрээр үлдээж болно.

 ТӨСЛИЙГ ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.