“Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага”-г шинээр боловсруулан санал авч байна

“Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага”-г шинээр боловсруулан санал авч байна.

“Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцоонытайланд тавих шаардлага”-тай

холбоотой саналаа Түлшний бодлогын газар /51-260631 тоот утсаар болон khurelkhuu@mmhi.gov.mn хаягаар мэргэжилтэн П.Хүрэлхүү/-т ирүүлнэ үү.

ТӨСЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.