Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчидийн анхааралд

Газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчидийн анхааралд

Уул уурхайн сайдын 2013 оны 171 дүгээр тушаалаар баталсан "Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам"-ыг УУХҮ-ийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталлаа.

     Иймд аж ахуйн нэгжүүд шинэ журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана уу. 

 

Шинэчилсэн журмыг ЭНДЭЭС татаж авах боломжтой