“Хайгуулын болон зураглалын шилдэг баг” шалгаруулах тухай

“Хайгуулын болон зураглалын шилдэг баг” шалгаруулах тухай

            Монгол Улсын геологи, эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд дорвитой хувь нэмэр оруулсан, ашигт малтмлын орд газруудын эрэл, хайгуулын ажпыг хийж гүйцэтгэсэн, үр дүн, нөөцийн тооцооны тайлан бичиж хамгаалсан хамт олны ажпын амжилт, бүтээлийг “Хайгуулын шилдэг баг”, геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн, үр дүнгийн тайлан бичиж хамгаалсан хамт олны ажлын амжилт, бүтээлийг “Зураглалын шилдэг баг”-аар шалгаруулж, Монголын геологи, хайгуул-2018 чуулга уулзалтын үеэр шагналыг гардуулна.

 

Бүрдүүлэх материал:

 

1.   Шагналд нэр дэвшүүлэх тухай байгууллагын албан бичиг;

2.  Хамт олны ажлын бүтээл /Шагнуулах үндэслэлийг тодорхой тусгах, ба ажлын үзүүлэлт, амжилт, судалгаа, тооцооны хамт/;

3.   Батлагдсан загварын дагуу гаргасан анкет/Маягт 1/;

4.  Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх баримт бичиг, шийдвэрийн хуулбар /баталгаажсан/;

5.  Мэргэжлийн холбоодын удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол; /шаардлагатай бол/;

6.  Шаардлагатай тохиолдолд бусад холбогдох байгууллагаас хамт олны талаар гаргасан дүгнэлт, саналыг хавсаргах.

 

Материал хүлээн авах хугацаа: 2018.03.16

 

Хайгуулын шилдэг баг

Холбоо барих:

С.Жаргалан             99239467                  sjrgln@gmail.com

Б.Сүнжидмаа          99093797                  sunjidmaa.b@mrpam.gov.mn

Д.Бат-Эрдэнэ            99110674                  bastikd@gmail.com

 

Зураглалын шилдэг баг

Холбоо барих:

Г.Мөнхзул                 99021250                  munkhzul_amg@yahoo.com

Ч.Бямбажав             99667780                  geo.rudn@gmail.com