Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журмын төсөлд санал авч байна

Газрын тосны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4-т заасан Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журмын төсөлд санал авч байна. Саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Түлшний бодлогын газрын ахлах мэргэжилтэн А.Пүрэвт purewe91@gmail.com хаягаар болон  260701 утсаар ирүүлнэ үү.