АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

ЭБМЗ-ийн  “Геологийн судалгаа, Ашигт малтмалын хайгуулын асуудал" хэлэлцэх салбар зөвлөлийн Геологийн судалгааны асуудлыг хэлэлцэх хуралдааны 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн  УТХ-2018-01 дүгээр хуралдаан АМГТГ-ын II байрны хурлын танхимд 09 цагт эхэлнэ.
 
 

Хэлэлцэх асуудал:         

Төслийн нэр

 

Компани

1.

“Хөвсгөл  аймгийн  Төмөрбулаг, Галт, Рашаант, Шинэ-Идэр, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумдыннутгийг хамарсан Олон голын талбайд 2017-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Минторес” ХХК

 

2.

“Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай, Адаацаг, Луус, Дэлгэрхангай сумдыннутгийг хамарсан Шүтээн Улаан Уулын талбайд 2017-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Гео-Эрин” ХХК

 

3.

“Булган аймгийн Могод, Хишиг-Өндөр, Орхон, Гурванбулаг сумдын нутгийг хамарсан Тээгийн голын талбайд  2017-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Алх чулуу” ХХК

4.

“Дорнод аймгийн Гурванзагал, Чулуун хороотсумдыннутгийг хамарсан Чулуун хороотын талбайд 2017-2021 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Магма майнс” ХХК

 

5.

“Ховд аймгийн Алтай, Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Бугат сумдыннутгийг хамарсан Цахир мушгиа уулын талбайд 2017-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Хөвсгөл геологи” ХК

 

6.

“Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинжинст сумдыннутгийг хамарсан Чандмань-Уулын талбайд 2014-2018 онд гүйцэтгэж байгаа бүлэгчилсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Судалт мана” ХХК

 

7.

“Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинжинст, Баянговь, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумдыннутгийг хамарсан Хайлааст-Уулын талбайд 2014-2018 онд гүйцэтгэж байгаа бүлэгчилсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Гурванталст” ХХК

 

8.

“Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумдыннутгийг хамарсан Суман хадны талбайд 2014-2018 онд гүйцэтгэж байгаа бүлэгчилсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2015 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Геомин” ХХК

 

9.

“Ховд аймгийн Баянтэс, Булган, Үенч, Алтай сумдыннутгийг хамарсан Баян-Индэрийн талбайд 2014-2017 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Талст дөл” ХХК

10.

 “Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Сүхбаатар, Уулбаян сумдыннутгийг хамарсан Тэрэм Уулын талбайд 2016-2019 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Терра сийд” ХХК

11.

 “Өмнөговь аймгийн Баяновоо, Ханбогд сумдыннутгийг хамарсан Сүүжийн говийн талбайд 2016-2019 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Алтайн хар азрага” ХХК

12.

“Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумдыннутгийг хамарсан Галбын говийн талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Дархан мянгадар уул” ХХК

13.

“Өмнөговь аймгийн Манлай, Мандах сумдыннутгийг хамарсан Их Өлзийтийн талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

ШУТИС

14.

“Хэнтий аймгийн Норовлин,  Дорнод аймгийн Баян-Уул, Цагаан овоо сумдыннутгийг хамарсан Норовлингийн талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Их Цог Өндөр” ХХК

 

15.

“Өмнөговь аймгийн Хүрмэн, Номгон сумдын нутгийг хамарсан Номгоны нурууны талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Литолог” ХХК

16.

“Өвөрхангай аймгийн Өлзийт, Тарагт, Сант, Баян-Өндөр, Баянгол сумдыннутгийг хамарсан Сантын талбайд 2016-2019 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

 

 

“Алтай нэгдэл” ХК

17.

“Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Өвөрхангай аймгийн Богд сумдыннутгийг хамарсан Худгийн нурууны талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

 

 

“Алтай нэгдэл” ХК

18.

“Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Ноён сумдыннутгийг хамарсан Цайлангийн нурууны талбайд 2016-2020 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Дипирамид” ХХК

 

19.

 

“СЗТ-2017 төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ

20.

“АМС-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ

 

21.

“УБ геоэкологи-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

Экотех проект” ХХК

22.

“ТЗМ алт-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

“Геотех импекс” ХХК

23.

“УГЗ-200-К-2016” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Эрээнчулуу”  ХХК