“Монголын эрдэс баялаг- Уул уурхай 2018” хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт болно

“Монголын эрдэс баялаг- Уул уурхай 2018” хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалт болно

“МОНГОЛЫН ЭРДЭС БАЯЛАГ-УУЛ УУРХАЙ 2018” хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзалтыг 22-23-ны өдөр зохион байгуулна.  

Энэхүү чуулганаар Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын орчин, эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, баримталж буй бодлого, төсөл, хөтөлбөрөө сурталчлахюм. Мөн  эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхзорилгоор зохион байгуулж байна.

 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам.