Хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, маягтын төсөлд санал авч байна

Хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт, маягтыг батлуулахаар ажиллаж байгаа тул тушаалын хавсралт буюу жагсаалт, маягтын төсөлд саналаа өгнө үү.


Холбогдох саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын  263023 утсаар болон ugt_geo@yahoo.com хаягаар ирүүлэх боломжтой.