“Хайлуур жоншны үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжих зорилтот хөтөлбөр”-ийн төсөлд санал авч байна

"Хайлуур жоншны үйлдвэрлэл, экспортыг дэмжих зорилтот хөтөлбөр"-ийн төслийг боловсруулан санал авч байна.

Та бүхэн хөтөлбөрийн төсөлд өгөх саналаа 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн дотор 264013 утас

болон  munkhbayar@mmhi.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Мөн УУХҮЯ-ны 206 тоот өрөөнд бичгээр өгч

болно.