“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулан санал авч байна

“Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулан санал авч байна.

Та бүхэн дүрмийн төсөлд өгөх саналаа 264266 утас болон Zuunnast@mmhi.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү. Мөн УУХҮЯ-ны 402 тоот өрөөнд бичгээр өгч болно.