“Хүнд үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт журмын төсөлд санал авч байна

“Хүнд үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг олгох журамд нэмэлт, өөрчлөлт журмын төсөлд санал авч байна.
Та бүхэн саналаа otgonbayar.d@mmhi.gov.mn цахим хаягаар болон Монгол улс, Улаанбаатар хот, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын 2-р, байр, 101 тоот өрөөнд бичгээр ирүүлэх боломжтой.
 
Төсөлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 264181 утсаар авна уу.