Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Сар шинийн баяраар олгогдох салбарын шагналд нэр дэвшигчдийн материалыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. Хугацаа хоцроосон болон журамд заасан материалын бүрдлийг бүрэн хангаагүй тохиолдолд шагналд хамруулах боломжгүйг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд анхаарна уу.  

/Сайдын тушаалыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 28-ний өдөр батлуулах ба хоёрдугаар сарын нэгний өдрийг хүртэл шагналыг олгоно./

Салбарын шагналын журмыг эндээс харна уу.