Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх УТХ-2019-03 дугаар хурал 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09:00 цагт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 202 тоот хурлын танхимд болно.

 

д/д

Төслийн нэр

ААН

1

“ГАЛБЫН ГОВЬ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ /ДАХИН/

“ДАРХАН МЯНГАДАР УУЛ”ХХК

2

“УЛСЫН ГЕОЛОГИЙН 1:200000 МАСШТАБТАЙ ИЖ БҮРДЭЛ ЗУРГИЙГ К ХАВТГАЙН ХЭМЖЭЭНД НЭГТНЭХ” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ/ДАХИН/

“ЭРЭЭН ЧУЛУУ”ХХК

3

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН, БАЯН-ӨНДӨР, ШИНЭЖИНСТ СУМДЫН НУТАГ  “ӨЛИЙН ОВООТ” ТАЛБАЙД 2014-2017 ОНД

ГҮЙЦЭТГЭСЭН 1:50000-НЫ МАСШТАБТАЙ ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ,

ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

“ДАРХАН МЯНГАДАР УУЛ”ХХК