Аж ахуйн нэгжийн анхааралд

Аж ахуйн нэгжийн анхааралд

ЭБМЗ-ИЙН “АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН АСУУДАЛ” ХЭЛЭЛЦЭХ САЛБАР ХХ-201909 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН2019 ОНЫ  05 ДУГААР САРЫН 29-НИЙ ӨДӨР 09 ЦАГТ АМГТГ-ын 1-Р БАЙРНЫ ХУРЛЫН ЗААЛАНД ЭХЭЛНЭ.

Хэлэлцэх асуудал:

 

Тайлангийн нэр

Компани, захирал

1

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутагт орших “Баруун туруун” нэртэй 16/R050 тоот түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай үөвшөөрлийн талбай дахь “Баруун туруун” нэртэй барилгын чулууны ордод 2016-2018 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, 16/R050 /дахин/

“Макадам транспортейшн” ХХК

 

2

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт орших Буурлын хөндийн доод хэсэг, Баруун Баруун-Уртын хөндийн дунд хэсгийн /хш-56-94/ алтны шороон ордын үүсмэл ордод 2017 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, MV-000231, MV-006606/дахин/

“Гурвантөхөм” ХХК

3

Төв, Сэлэнгэаймгийн Заамар, Орхонтуулсумдын нутагт орших Мандалынхоолой, Басангийнхоолойнэртэй талбайнТуулголынтатмыналтны шороон ордод 2018 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-021045 /дахин/

“ХаоШен” ХХК

 

4

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан сумдын нутагт орших Бор нэртэй талбайн Адагийн хайлуур жоншны ордын Баруун урд жигүүр (ХШ-0IV-ХШ-III-ийн хооронд)-т гүйцэтгэсэн тодотгол тооцооны үр дүнгийн тайлан, XV-019182

“Өвөрголд” ХХК

5

Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт орших Чулуут нэртэй барилгын чулууны ордод 2018 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, ДО-0007Х

“Хард стоун” ХХК

6

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших Дайргат нэртэй дайргын ордод 2017-2018 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, XV-440000008

“Сүмбэр билэг” ХХК

7

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн нутагт орших Баруун турууны хөтөл нэртэй барилгын чулуу /элсэн чулууны/-ны ордод 2019 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, 15/R017

“Тэргүүр” ХХК

8

Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших Ар наймган нэртэй MV-004411 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн Ар наймганы алтны шороон ордын өмнөд хэсэгт 2017-2018 онд гүйцэтгэсэн нэмэлт хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан, MV-004411

“Улзгол” ХХК

 

9

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын нутагт орших Баянхаан нэртэй хайлуур жоншны ордод 2018 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тодотгол тайлан, XV-012586

“Тахамт” ХХК

 

10

БулганаймгийнБүрэгхангайсумыннутагторшихБүрэгийн талбай дахь Зайдангийн энгэр нэртэй алтнышороонордод 2017-2018ондгүйцэтгэсэн

хайгуулынажлынүрдүнгийнтайлан, XV-019521

“Тэнгэрийн хорвоонжиг”ХХК