Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа

     Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/12 дугаар тушаалаар Нийслэлийн төрийн захиргааны зарим байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдсан.

Ажлын хэсэг 2020 оны 01 дүгээр сарын 21, 22, 24-ний өдрүүдэд Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Монгол Улсын Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн/ хуулийг мөрдөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор төрийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийж, зөвлөмж өгч ажиллаа.