ЭБМЗ-ийн ашигт малтмалын орд ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэх салбар зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаан болно

ЭБМЗ-ийн ашигт малтмалын орд ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэл хэлэлцэх салбар зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаан болно

   ЭБМЗ-ИЙН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРД АШИГЛАХ ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ ХЭЛЭЛЦЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН 2020 ОНЫ 01 ДУГААР САРЫН 29-НЫӨДӨР 10:00 ЦАГТ АМГТГ-ЫН 1-Р БАЙРНЫ ХУРЛЫН ЗААЛАНД ЭХЭЛНЭ