Дүүргийн Эрүүл мэндийн газартай байгуулах гэрээний төсөл

Дүүргийн Эрүүл мэндийн газартай байгуулах гэрээний төсөл

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн газартай гэрээ байгуулах аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээний төслийг хүргүүлж байна.

Гэрээний төсөл татаж авах: https://wetransfer.com/downloads/3afa03441c44205a1e42d162baf25a2120210204032851/91f00cc95fbe90e38eeda5f059f14b6620210204032905/1a7408