Ажилчдын ээлж солих болон албан томилолтоор зорчих шийдвэрүүд

Ажилчдын ээлж солих болон албан томилолтоор зорчих шийдвэрүүд

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал татах: https://we.tl/t-YMxN8dB3QQ

УУХҮ, ЭМ, ЗТХ-ийн сайдын хамтарсан тушаал татах:  https://we.tl/t-qFK2ALNpNL

Монгол улсын шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтрасан тушаал: https://we.tl/t-tIY6ymuWLK