АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэгт "Нэг өрх-нэг шинжилгээ" амжилттай хэрэгжиж дууссан тул ээлж солих аж ахуйн нэгжүүд Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийг сонгон гэрээ байгуулах нөхцөл бүрдсэн болохыг мэдэгдэж байна. Та бүхэн Нийслэлийн дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн дараах утсаар холбогдож, шаардлагатай мэдээллээ авч, үйлчилгээгээ авна уу.

ДҮҮРГҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВТЭЙ ХАРИЛЦАХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ