ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ХУРАЛДААН БОЛНО

ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ХУРАЛДААН БОЛНО

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх салбар хуралдаан 2021 оны 3 дугаар сарын 24, 25, 26-ны өдрүүдэд дараах жагсаалтын дагуу явагдана