САЛБАРЫН АЖИЛЧДЫГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ВАКЦИНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ

САЛБАРЫН АЖИЛЧДЫГ ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ВАКЦИНД ХАМРУУЛАХ ТУХАЙ

 
Уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн үндсэн ажилчид, экспортын бүтээгдэхүүн тээвэрлэгч жолооч нар болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч, гэрээт компаниудын ажилчид нь өөрийн амьдардаг харьяа дүүргийн хуваарьт вакцинжуулалтын цэгт вакцин хийлгэх боломжтой болсон тул аж ахуйн нэгжүүд ажилчдаа вакцинд хамруулна уу.
 
      ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН УЛСЫН АЛБАНЫ ШУУРХАЙ ШТАБ