Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох журмын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох журмын төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлэг

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 тушаалаар батлагдаж 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төслийг боловсруулж, холбогдох яамдаас санал авсан бөгөөд тус журмын төслийн хэлэлцүүлгийг цахимаар зохион байгуулж байгаа тул өргөнөөр оролцоно уу.

Хугaцаа:

2021 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрийн 16 цаг 30 минут

ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАЖ АВАХ ХОЛБООС: https://we.tl/t-4vyOXqq7Fo

Meeting ID: 968 2266 6691

 

Passcode: 752688