ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

Онцлох 10 ажлыг цувралаар танилцуулж байна

9. Голлох ашигт малтмал экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулах зорилгоор "АЮУЛГҮЙ БҮС"-ийг байгуулж уурхайнуудын ажилчид, тээврийн жолоочдыг дархлаажуулалтын вакцины 1-р тунд 100% хамруулж, 2-р тунд 50% хамрууллаа. 2021 он гарсаар нэгдсэн зохион байгуулалтаар нийт 22,260 ажилчдыг ээлжинд гаргаж, 20,362 ажилчдыг ээлжээс буулгалаа.

 

10. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ХҮРГЭХ зорилгоор Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлийн систем, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны систем, УУХҮЯ-ны удирдлагын мэдээллийн цахим сан, ухаалаг хэрэглээний /Mobile application/ системийг тус тус хөгжүүлж нэвтрүүллээ.