АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД

АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД

Улсын төсвийн хөрөнгөөр болон хувийн хөрөнгөөр геологи, хайгуулын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүд буюу 2021 онд хээрийн үйлдвэрлэлийн ажилтай төслүүд нь Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 42 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хот болон орон нутаг хооронд зорчих иргэдийн хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам”-ын https://www.mmhi.gov.mn/public/more/id/1316 дагуу хээрийн ажилд гарахыг анхаарна уу.

Мөн хээрийн анги байрлах Аймгийн онцгой комиссоос урьдчилан зөвшөөрөл авах, тухайн орон нутагт мөрдөгдөж байгаа тусгаарлалт, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанад мөрдөж ажиллах шаардлагатай. Хээрийн үйлдвэрлэлийн ажилтай холбогдон гарах аливаа хүндрэлтэй асуудлыг Гамшгаас хамгаалах уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн улсын албаны шуурхай штаб (24 цаг) /утас-98983046/-тай яаралтай холбогдож асуудлыг хамтран шийдвэрлэж ажиллана уу.