ҮЙЛДВЭРЛЭЛ /АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР/-ИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ /АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР/-ИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ

2. Үйлдвэрлэл /аж үйлдвэрийн салбар/-ийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх журам, үнэлгээний хэмжээг тогтоох аргачлалын төсөлтэй танилцаж саналаа boldexpert@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.