ҮЙЛДВЭРЛЭЛ /АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР/-ИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ /АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР/-ИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТҮВШНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ ЖУРАМ

1. Үйлдвэрлэл /аж үйлдвэрийн салбар/-ийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журмын төсөлтэй танилцаж саналаа boldexpert@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.