Уул уурхайн хуулийн төсөл

Хуулийн төсөлтэй танилцаад саналуудаа илгээнэ үү. 

Энд дарж хуулийн төслийг татаж авна

Санал зөвлөмжийг УУХҮЯ-ны 264266 утсаар өгөх болон Уул уурхайн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж болно.

 

Мөн фейсбүүк хаягаараа энд комментоор үлдээж болно