Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл

Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмын төсөл

Төслийн ЭНД ДАРЖ татаж авна уу. 

Санал зөвлөмжөө УУХҮЯ-ны Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлж, эсвэл товч саналыг фейсбүүк хэрэглэгчийн нэрээрээ шууд хандан коммент хэлбэрээр үлдээж болно.