Зөвлөх үйлчилгээний зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний зарлал

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас 2017 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр “1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил”-ын 6 төсөл, Улаанбаатар хотын геоэкологи, гидрогеологийн сэдэвчилсэн судалгааны 1 төсөл, Монгол орны төв болон зүүн бүсийн алтны хүдэржилт, хэтийн төлвийн судалгааны 1 төсөл, Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих голлох ашиг малтмалын хэтийн төлвийн судалгааны 1 төсөл, Налайхын нутаг дэвсгэртгүйцэтгэх чичирхийллийн судалгааны 1 төсөл,Ашигт малтмалын төрөлжсөн судалгаанд сансрын зураг ашиглан тайлал хийх 1 төслийг тус тусхэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Зарлалыг "Үндэсний шуудан" сонины 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны дугаараас харж болно. 

ЗАРЛАЛЫГ ЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ.