Хэлэлцүүлэг зохион байгуулна

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулна

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.2 дахь хэсгийг үндэслэн “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын шинэчилсэн төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг аж ахуйн нэгж, иргэд, эрдэмтэн, судлаач нарын дунд 2017 оны 06 дугаар сарын 09-нийөдрийн 10:00 цагтУул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2-р давхрынХурлын танхимдзохион байгуулна.

Та бүхэн журмын шинэчилсэн төсөлтэй Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны вэбсайт (http://mmhi.gov.mn/public/forum/id/262) хаягаар орж танилцах боломжтой.

 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ