Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох, гэрчилгээ гардуулах арга хэмжээ боллоо

Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох, гэрчилгээ гардуулах арга хэмжээ боллоо

“Газрын тосны салбарын инженерүүдэд мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн зэрэг олгох заалт”-ын дагуу салбарын мэргэшлийн зэрэг олгоход тавигдах шаардлагыг хангаж, сургалтанд хамрагдан, мэргэжлийн шалгалтаа амжилттай өгсөн горилогчдод "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэргийн гэрчилгээг нь гардуулан өглөө.

Гурав дахь удаагаа зохион байгуулагдсан тус сургалтанд Газрын тосны салбарт Зөвлөх – 4, Мэргэшсэн – 13, нийт 17 мэргэшсэн мэргэжилтэн бэтгэгдлээ.